Ιδιωτική Ετικέτα

Η αξεπέραστη γεύση των αναψυκτικών της και η μοναδικότητα του νερού που προέρχεται από τους ορεινούς όγκους του βουνού Βίτσι, σε συνδυασμό της εφαρμογής στις διαδικασίες παραγωγής και εμφιάλωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 2001:2005 και ασφάλειας τροφίμων κατά ISO 22000:2005, οδήγησαν την ΟΝΕ Α.Β.Ε.Ε σε σύναψη συμφωνιών με ομίλους και εταιρίες για τη δημιουργία ανθρακούχων αναψυκτικών και εμφιαλωμένου νερού με ιδιωτική ετικέτα.