Πιστοποίηση

Η One επιθυμώντας να ξεχωρίζει στις προτιμήσεις των πελατών και να πρωταγωνιστεί στην αγορά, εφαρμόζει ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας για τα προϊόντα της, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 για την παραγωγή και εμφιάλωση αναψυκτικών και νερού.

Η εταιρία παραμένει συνεπής στη δέσμευσή της να παρέχει πάντα αξιόπιστα προϊόντα, που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των καταναλωτών, τηρώντας απαράβατα την κείμενη νομοθεσία σε θέματα Ασφάλειας των Τροφίμων και των Καταναλωτών, σε θέματα Ποιότητας και Ασφάλειας των Εργαζομένων.